Vergunningen

Voor bouwvergunningvrij en bouwvergunningsplichtig plaatsen van een aan- of uitbouw,
een bijgebouw of overkapping, een dakkapel of dakraam etc, adviseren wij u de website
'Omgevings Loket' van het Ministerie VROM te bekijken:

http://www.omgevingsloket.nl

Hierin staat exact beschreven wat wel en niet mag.